БИОЛОГИЈА 5

БИОЛОГИЈА 5Уџбеник Биологија 5 на јасан и једноставан начин уводи ученике у један, за њих сасвvим нови свет. Уџбеник је занимљив,прегледан, и мотивише на читање. На почетку сваке наставне јединице посебно су издвојени појмови које би ученици требало да усвоје. Занимљива питања, како у току излагања новог градива, тако и на крају сваке наставне јединице, мотивишу ученике на проверу знања и повезивање усвојених садржаја. Народне изреке и пословице, као и мудре мисли познатих аутора, домишљато наглашавају поједине елементе наставног садржаја, подстичу ученике на размишљање и закључивање, као и на повезивање са другим школским предметима. Овакав начин представљања градива, подстиче ученике да своја знања провере и примене у природи. Уџбеник испуњава и основни циљ- развија интересовање ученика за изучавање биологије!
800,00 динара

Поручи