5. разред

Сваки уџбеник и наставно средство НОВЕ ШКОЛЕ у себи крије и метод учења, начин преношења знања и искустава и оспособљавања за самоучење и самопроцењивање. Путем таквих савремених метода учења процес усвајања знања природан и лак пут и начин долажења до система знања, формирања појмова, навика, способности и вештина.

Сва издања НОВЕ ШКОЛЕ лако употребљива, функционално се користе у учењу, модерно су дизајнирана и технички квалитетно урађена. Својим садржајем и начином презентовања омогућавају корелацију садржаја различитих предмета и интегрални приступ у настави.

ПРОЗОР У СВЕТ МАТЕМАТИКЕ 5 – Збирка задатака

ПРОЗОР У СВЕТ МАТЕМАТИКЕ 5 – Збирка задатака

ПРОЗОР У СВЕТ МАТЕМАТИКЕ 5 – Збирка задатака
700,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

БИОЛОГИЈА 5

БИОЛОГИЈА 5

БИОЛОГИЈА 5
800,00 динара

Детаљније | Поруџбеница