НА КРИЛИМА ВЕТРА

НА КРИЛИМА ВЕТРА - Читанка за 5. разред осоновне школеУ Читанци су заступљени сви обавезни текстови, као и допунски текстови из лектире предвиђени Наставним планом и програмом за пети разред основне школе. Примењена су савремена научно утемељена тумачења књижевних текстова.
800,00 динара

Поручи