ПРОЗОР У СВЕТ МАТЕМАТИКЕ 5 – Уџбеник

ПРОЗОР У СВЕТ МАТЕМАТИКЕ 5 - УџбеникПРОЗОР У СВЕТ МАТЕМАТИКЕ 5 – Уџбенички комплет састоји се из уџбеника и збирке задатака. Написан је тако да су нови математички појмови детаљно објашњени уз пажљиво биране графичке илустрације како би се поједноставило њихово усвајање. Све теме су приближене читаоцима кроз одабране примере из свакодневног живота. Језик је прилагођен узрасту ученика. Једна од главних одлика уџбеника су и маргине на којима се налазе: напомене о познатим математичарима, њихове мисли и заслуге; задаци који служе за продубљивање знања и подстичу ученике на размишљање и решавање проблема; и важније дефиниције, ознаке и својства математичких објеката. У уџбенику има преко петсто задатака подељених у 133 лекције. Неки од њих кроз лекцију непосредно прате објашњени појам како би ученик увежбао усвојени садржај.
900,00 динара

ПРЕЛИСТАЈ

Поручи