НОВА ШКОЛА је издавачка кућа коју су 1996. године основали просветни радници са циљем да се својим идејама активно укључе у развој образовног процеса, задовољавајући нарасле потребе основне школе, основаца и учитеља за квалитетним наставним садржајима и средствима.

За релативно кратко време, захваљујући својим ауторским издањима и пројектима у служби образовања, НОВА ШКОЛА је успела да успостави добру комуникацију са школском децом и анимира педагошку јавност.