4. разред

Сваки уџбеник и наставно средство НОВЕ ШКОЛЕ у себи крије и метод учења, начин преношења знања и искустава и оспособљавања за самоучење и самопроцењивање. Путем таквих савремених метода учења процес усвајања знања природан и лак пут и начин долажења до система знања, формирања појмова, навика, способности и вештина.

Сва издања НОВЕ ШКОЛЕ лако употребљива, функционално се користе у учењу, модерно су дизајнирана и технички квалитетно урађена. Својим садржајем и начином презентовања омогућавају корелацију садржаја различитих предмета и интегрални приступ у настави.

НОВО – ЧИТАНКА „Чудесна башта“

НОВО – ЧИТАНКА „Чудесна башта“

ЧИТАНКА „Чудесна башта“ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
288,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – Граматика, правопис, језичка култура

НОВО – Граматика, правопис, језичка култура

ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
144,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – СРПСКИ ЈЕЗИК 4 – Радна свеска

НОВО – СРПСКИ ЈЕЗИК 4 – Радна свеска

СРПСКИ ЈЕЗИК 4 – РАДНА СВЕСКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
176,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – МАТЕМАТИКА 4 Уџбеник

НОВО – МАТЕМАТИКА 4 Уџбеник

МАТЕМАТИКА 4 – УЏБЕНИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
240,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – МАТЕМАТИКА 4 Радна свеска

НОВО – МАТЕМАТИКА 4 Радна свеска

МАТЕМАТИКА 4 – РАДНА СВЕСКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
228,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – „Моја домовина“ ПРИРОДА И ДРУШТВО 4 – Уџбеник

НОВО – „Моја домовина“ ПРИРОДА И ДРУШТВО 4 – Уџбеник

„МОЈА ДОМОВИНА“ ПРИРОДА И ДРУШТВО 4 – УЏБЕНИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
204,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – ПРИРОДА И ДРУШТВО 4 – Радна свеска

НОВО – ПРИРОДА И ДРУШТВО 4 – Радна свеска

„МОЈА ДОМОВИНА“ ПРИРОДА И ДРУШТВО 4 – УЏБЕНИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
128,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

СВЕТ МАШТЕ И ЗНАЊА

СВЕТ МАШТЕ И ЗНАЊА

СВЕТ МАШТЕ И ЗНАЊА
читанка са основним појмовима из књижевности, граматике и правописа
900,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

СРПСКИ ЈЕЗИК 4 – Граматика, правопис, језичка култура

СРПСКИ ЈЕЗИК 4 – Граматика, правопис, језичка култура

СРПСКИ ЈЕЗИК 4
Граматика, правопис, језичка култура
560,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

СРПСКИ ЈЕЗИК 4 – Радна свеска

СРПСКИ ЈЕЗИК 4 – Радна свеска

СРПСКИ ЈЕЗИК 4
Радна свеска
640,00 динара

Детаљније | Поруџбеница