4. разред

Сваки уџбеник и наставно средство НОВЕ ШКОЛЕ у себи крије и метод учења, начин преношења знања и искустава и оспособљавања за самоучење и самопроцењивање. Путем таквих савремених метода учења процес усвајања знања природан и лак пут и начин долажења до система знања, формирања појмова, навика, способности и вештина.

Сва издања НОВЕ ШКОЛЕ лако употребљива, функционално се користе у учењу, модерно су дизајнирана и технички квалитетно урађена. Својим садржајем и начином презентовања омогућавају корелацију садржаја различитих предмета и интегрални приступ у настави.

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 4

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 4

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (СТАРО ИЗДАЊЕ)
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

МАТЕМАТИКА 4 – Радна свеска

МАТЕМАТИКА 4 – Радна свеска

МАТЕМАТИКА 4
Радна свеска
510,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ПЕВАМ, СВИРАМ, СЛУШАМ 4 – РАДНА СВЕСКА

ПЕВАМ, СВИРАМ, СЛУШАМ 4 – РАДНА СВЕСКА

ПЕВАМ, СВИРАМ, СЛУШАМ 4
РАДНА СВЕСКА
450,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 4

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 4

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 4 – само за учитеље
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 4

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 4

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 4 – само за учитеље
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ПЕВАМ, СВИРАМ, СЛУШАМ 4

ПЕВАМ, СВИРАМ, СЛУШАМ 4

ПЕВАМ, СВИРАМ, СЛУШАМ 4
УЏБЕНИК + ЦД
650,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – природа и друштво 4

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – природа и друштво 4

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ природа и друштво 4 – само за учитеље
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

СВЕТ МАШТЕ И ЗНАЊА

СВЕТ МАШТЕ И ЗНАЊА

СВЕТ МАШТЕ И ЗНАЊА
читанка са основним појмовима из књижевности, граматике и правописа
900,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

КЛАВИР КЊИГА

КЛАВИР КЊИГА

КЛАВИР КЊИГА – мултимедијално наставно средство које се користи у наставном предмету Музичка култура.
1.800 динара

Детаљније | Поруџбеница

РАЗИГРАНА МАТЕМАТИКА 4

РАЗИГРАНА МАТЕМАТИКА 4

РАЗИГРАНА МАТЕМАТИКА 4
УЏБЕНИК
780,00 динара

Детаљније | Поруџбеница