1. разред

Сваки уџбеник и наставно средство НОВЕ ШКОЛЕ у себи крије и метод учења, начин преношења знања и искустава и оспособљавања за самоучење и самопроцењивање. Путем таквих савремених метода учења процес усвајања знања природан и лак пут и начин долажења до система знања, формирања појмова, навика, способности и вештина.

Сва издања НОВЕ ШКОЛЕ лако употребљива, функционално се користе у учењу, модерно су дизајнирана и технички квалитетно урађена. Својим садржајем и начином презентовања омогућавају корелацију садржаја различитих предмета и интегрални приступ у настави.

НОВО – БУКВАР

НОВО – БУКВАР

БУКВАР ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
192,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – ЧИТАНКА „Чаробна слова“

НОВО – ЧИТАНКА „Чаробна слова“

ЧИТАНКА „Чаробна слова“ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
176,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – МАТЕМАТИКА – Уџбеник

НОВО – МАТЕМАТИКА – Уџбеник

МАТЕМАТИКА – УЏБЕНИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
208,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – МАТЕМАТИКА – Радна свеска

НОВО – МАТЕМАТИКА – Радна свеска

МАТЕМАТИКА – РАДНА СВЕСКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
240,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – СВЕТ ОКО НАС – Уџбеник

НОВО – СВЕТ ОКО НАС – Уџбеник

СВЕТ ОКО НАС – УЏБЕНИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
160,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – СВЕТ ОКО НАС – Радна свеска

НОВО – СВЕТ ОКО НАС – Радна свеска

СВЕТ ОКО НАС – РАДНА СВЕСКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
82,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – МУЗИЧКА КУЛТУРА „Слушам, певам, свирам“

НОВО – МУЗИЧКА КУЛТУРА „Слушам, певам, свирам“

МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
136,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

КУЋА СЛОВА

КУЋА СЛОВА

КУЋА СЛОВА
БУКВАР И ПОЧЕТНИЦА
ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
1080,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ДОБРО ЈУТРО

ДОБРО ЈУТРО

ДОБРО ЈУТРО
ЧИТАНКА
ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
650,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

РАДНА СВЕСКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 1

РАДНА СВЕСКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 1

РАДНА СВЕСКА
ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 1
650,00 динара

Детаљније | Поруџбеница