1. разред

Сваки уџбеник и наставно средство НОВЕ ШКОЛЕ у себи крије и метод учења, начин преношења знања и искустава и оспособљавања за самоучење и самопроцењивање. Путем таквих савремених метода учења процес усвајања знања природан и лак пут и начин долажења до система знања, формирања појмова, навика, способности и вештина.

Сва издања НОВЕ ШКОЛЕ лако употребљива, функционално се користе у учењу, модерно су дизајнирана и технички квалитетно урађена. Својим садржајем и начином презентовања омогућавају корелацију садржаја различитих предмета и интегрални приступ у настави.

НОВО – БУКВАР

НОВО – БУКВАР

БУКВАР ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
920,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

КУЋА СЛОВА

КУЋА СЛОВА

КУЋА СЛОВА
БУКВАР И ПОЧЕТНИЦА
ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
1080,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – ЧИТАНКА “Чаробна слова”

НОВО – ЧИТАНКА “Чаробна слова”

ЧИТАНКА “Чаробна слова” ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
890,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ДОБРО ЈУТРО

ДОБРО ЈУТРО

ДОБРО ЈУТРО
ЧИТАНКА
ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
650,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

РАДНА СВЕСКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 1

РАДНА СВЕСКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 1

РАДНА СВЕСКА
ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 1
650,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

МОЈА ЛЕКТИРА 1

МОЈА ЛЕКТИРА 1

МОЈА ЛЕКТИРА 1
свеска за лектиру
120,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

МОЈА СЛОВА – Ћирилица

МОЈА СЛОВА – Ћирилица

МОЈА СЛОВА – Ћирилица
индивидуална словарица
300,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 1

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 1

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 1 – само за учитеље
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – МАТЕМАТИКА – Уџбеник

НОВО – МАТЕМАТИКА – Уџбеник

МАТЕМАТИКА – УЏБЕНИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
930,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – МАТЕМАТИКА – Радна свеска

НОВО – МАТЕМАТИКА – Радна свеска

МАТЕМАТИКА – РАДНА СВЕСКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
960,00 динара

Детаљније | Поруџбеница