5. разред

Сваки уџбеник и наставно средство НОВЕ ШКОЛЕ у себи крије и метод учења, начин преношења знања и искустава и оспособљавања за самоучење и самопроцењивање. Путем таквих савремених метода учења процес усвајања знања природан и лак пут и начин долажења до система знања, формирања појмова, навика, способности и вештина.

Сва издања НОВЕ ШКОЛЕ лако употребљива, функционално се користе у учењу, модерно су дизајнирана и технички квалитетно урађена. Својим садржајем и начином презентовања омогућавају корелацију садржаја различитих предмета и интегрални приступ у настави.

НОВО – ГЕОГРАФИЈА 5

НОВО – ГЕОГРАФИЈА 5

ГЕОГРАФИЈА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
352,0 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – БИОЛОГИЈА 5

НОВО – БИОЛОГИЈА 5

БИОЛОГИЈА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
404,8 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – МУЗИЧКА КУЛТУРА 5

НОВО – МУЗИЧКА КУЛТУРА 5

МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
360,8 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „A Great Idea 1“, уџбеник за прву годину учења

НОВО – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „A Great Idea 1“, уџбеник за прву годину учења

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – УЏБЕНИК ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ПРВА ГОДИНА УЧЕЊА
255,2 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „A Great Idea 1“, радна свеска за прву годину учења

НОВО – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „A Great Idea 1“, радна свеска за прву годину учења

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, РАДНА СВЕСКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ПРВА ГОДИНА УЧЕЊА
132,0 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Globe 5“, уџбеник за пету годину учења

НОВО – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Globe 5“, уџбеник за пету годину учења

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – УЏБЕНИК ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ПЕТА ГОДИНА УЧЕЊА
272,8 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Globe 5“, радна свеска за пету годину учења

НОВО – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Globe 5“, радна свеска за пету годину учења

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – РАДНА СВЕСКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ПЕТА ГОДИНА УЧЕЊА
149,6 динара

Детаљније | Поруџбеница