2. разред

Сваки уџбеник и наставно средство НОВЕ ШКОЛЕ у себи крије и метод учења, начин преношења знања и искустава и оспособљавања за самоучење и самопроцењивање. Путем таквих савремених метода учења процес усвајања знања природан и лак пут и начин долажења до система знања, формирања појмова, навика, способности и вештина.

Сва издања НОВЕ ШКОЛЕ лако употребљива, функционално се користе у учењу, модерно су дизајнирана и технички квалитетно урађена. Својим садржајем и начином презентовања омогућавају корелацију садржаја различитих предмета и интегрални приступ у настави.

НОВО – ЧИТАНКА „Разиграни дани“

НОВО – ЧИТАНКА „Разиграни дани“

ЧИТАНКА „Разиграни дани“ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
193,6 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – Латиница

НОВО – Латиница

ЛАТИНИЦА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
105,6 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – Граматика, правопис, језичка култура

НОВО – Граматика, правопис, језичка култура

ГРАМАТИКА, ПРАВОПИС, ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
92,4 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – Радна свеска за српски језик

НОВО – Радна свеска за српски језик

СРПСКИ ЈЕЗИК – РАДНА СВЕСКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
149,6 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – МАТЕМАТИКА уџбеник

НОВО – МАТЕМАТИКА уџбеник

МАТЕМАТИКА – УЏБЕНИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
246,4 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – МАТЕМАТИКА радна свеска

НОВО – МАТЕМАТИКА радна свеска

МАТЕМАТИКА – РАДНА СВЕСКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
268,0 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – СВЕТ ОКО НАС уџбеник

НОВО – СВЕТ ОКО НАС уџбеник

СВЕТ ОКО НАС – УЏБЕНИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
220,0 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – СВЕТ ОКО НАС радна свеска

НОВО – СВЕТ ОКО НАС радна свеска

СВЕТ ОКО НАС – РАДНА СВЕСКА – УЏБЕНИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
123,2 динара

Детаљније | Поруџбеница

МОЈА ЛЕКТИРА 2

МОЈА ЛЕКТИРА 2

МОЈА ЛЕКТИРА
свеска за лектиру
120,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 2

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 2

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 1 – само за учитеље
200,00 динара

Детаљније | Поруџбеница