3. разред

Сваки уџбеник и наставно средство НОВЕ ШКОЛЕ у себи крије и метод учења, начин преношења знања и искустава и оспособљавања за самоучење и самопроцењивање. Путем таквих савремених метода учења процес усвајања знања природан и лак пут и начин долажења до система знања, формирања појмова, навика, способности и вештина.

Сва издања НОВЕ ШКОЛЕ лако употребљива, функционално се користе у учењу, модерно су дизајнирана и технички квалитетно урађена. Својим садржајем и начином презентовања омогућавају корелацију садржаја различитих предмета и интегрални приступ у настави.

НОВО – ЧИТАНКА „Најлепша реч“

НОВО – ЧИТАНКА „Најлепша реч“

ЧИТАНКА „Најлепша реч“ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
308,0 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – ГРАМАТИКА

НОВО – ГРАМАТИКА

ГРАМАТИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
158,4 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – Радна свеска за српски језик 3

НОВО – Радна свеска за српски језик 3

РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
132,0 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – МАТЕМАТИКА 3 уџбеник

НОВО – МАТЕМАТИКА 3 уџбеник

МАТЕМАТИКА – УЏБЕНИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
290,4 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – МАТЕМАТИКА 3 радна свеска

НОВО – МАТЕМАТИКА 3 радна свеска

МАТЕМАТИКА – УЏБЕНИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
250,8 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – ПРИРОДА И ДРУШТВО

НОВО – ПРИРОДА И ДРУШТВО

ПРИРОДА И ДРУШТВО ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
272,8 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – Радна свеска за природу и друштво 3

НОВО – Радна свеска за природу и друштво 3

РАДНА СВЕСКА ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
123,2 динара

Детаљније | Поруџбеница

МОЈА ЛЕКТИРА 3

МОЈА ЛЕКТИРА 3

МОЈА ЛЕКТИРА 3
свеска за лектиру
120,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 3 – само за учитеље
200,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 3 – само за учитеље
200,00 динара

Детаљније | Поруџбеница