3. разред

Сваки уџбеник и наставно средство НОВЕ ШКОЛЕ у себи крије и метод учења, начин преношења знања и искустава и оспособљавања за самоучење и самопроцењивање. Путем таквих савремених метода учења процес усвајања знања природан и лак пут и начин долажења до система знања, формирања појмова, навика, способности и вештина.

Сва издања НОВЕ ШКОЛЕ лако употребљива, функционално се користе у учењу, модерно су дизајнирана и технички квалитетно урађена. Својим садржајем и начином презентовања омогућавају корелацију садржаја различитих предмета и интегрални приступ у настави.

РАДОСТИ ДРУЖЕЊА

РАДОСТИ ДРУЖЕЊА

РАДОСТИ ДРУЖЕЊА
читанка са основним појмовима из књижевности,
граматике и правописа
760,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 – граматика, правопис, језичка култура

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 – граматика, правопис, језичка култура

СРПСКИ ЈЕЗИК 3
граматика, правопис, језичка култура
550,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

РАДНА СВЕСКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 3

РАДНА СВЕСКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 3

РАДНА СВЕСКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 3
РАДНА СВЕСКА
640,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

МОЈА ЛЕКТИРА 3

МОЈА ЛЕКТИРА 3

МОЈА ЛЕКТИРА 3
свеска за лектиру
120,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 3 – само за учитеље
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

МАТЕМАТИКА ПЛУС 3

МАТЕМАТИКА ПЛУС 3

МАТЕМАТИКА ПЛУС 3
УЏБЕНИК
790,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

МАТЕМАТИКА 3 – Радна свеска

МАТЕМАТИКА 3 – Радна свеска

МАТЕМАТИКА 3
Радна свеска
690,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 3 – само за учитеље
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ПРИРОДА И ДРУШТВО – МОЈ ЗАВИЧАЈ 3

ПРИРОДА И ДРУШТВО – МОЈ ЗАВИЧАЈ 3

ПРИРОДА И ДРУШТВО – МОЈ ЗАВИЧАЈ 3
УЏБЕНИК
790,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ПРИРОДА И ДРУШТВО – РАДНИ ЛИСТОВИ 3

ПРИРОДА И ДРУШТВО – РАДНИ ЛИСТОВИ 3

ПРИРОДА И ДРУШТВО – РАДНИ ЛИСТОВИ 3
РАДНИ ЛИСТОВИ
510,00 динара

Детаљније | Поруџбеница