3. разред

Сваки уџбеник и наставно средство НОВЕ ШКОЛЕ у себи крије и метод учења, начин преношења знања и искустава и оспособљавања за самоучење и самопроцењивање. Путем таквих савремених метода учења процес усвајања знања природан и лак пут и начин долажења до система знања, формирања појмова, навика, способности и вештина.

Сва издања НОВЕ ШКОЛЕ лако употребљива, функционално се користе у учењу, модерно су дизајнирана и технички квалитетно урађена. Својим садржајем и начином презентовања омогућавају корелацију садржаја различитих предмета и интегрални приступ у настави.

НОВО – ЧИТАНКА „Најлепша реч“

НОВО – ЧИТАНКА „Најлепша реч“

ЧИТАНКА „Најлепша реч“ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
280,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – ГРАМАТИКА

НОВО – ГРАМАТИКА

ГРАМАТИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
144,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – Радна свеска за српски језик 3

НОВО – Радна свеска за српски језик 3

РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
120,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – МАТЕМАТИКА 3 уџбеник

НОВО – МАТЕМАТИКА 3 уџбеник

МАТЕМАТИКА – УЏБЕНИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
264,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – МАТЕМАТИКА 3 радна свеска

НОВО – МАТЕМАТИКА 3 радна свеска

МАТЕМАТИКА – УЏБЕНИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
228,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – ПРИРОДА И ДРУШТВО

НОВО – ПРИРОДА И ДРУШТВО

ПРИРОДА И ДРУШТВО ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
248,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

НОВО – Радна свеска за природу и друштво 3

НОВО – Радна свеска за природу и друштво 3

РАДНА СВЕСКА ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
112,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

РАДОСТИ ДРУЖЕЊА

РАДОСТИ ДРУЖЕЊА

РАДОСТИ ДРУЖЕЊА
читанка са основним појмовима из књижевности,
граматике и правописа
760,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 – граматика, правопис, језичка култура

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 – граматика, правопис, језичка култура

СРПСКИ ЈЕЗИК 3
граматика, правопис, језичка култура
550,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

РАДНА СВЕСКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 3

РАДНА СВЕСКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 3

РАДНА СВЕСКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 3
РАДНА СВЕСКА
640,00 динара

Детаљније | Поруџбеница