Дидактичка средства (уџбеници) за предшколце

Дидактичка средства намењена деци предшколске припреме групе, усмерени су на основне сфере развоја деце: упознавање и овладавање самим собом, развијање сазања и односа са другим људима, изграђивање сазнања о околини и начинима деловања на њу. Коришћење ових дидактичких средстава може да буде полазиште за децу да преиспитују себе и своје моћи, своју непосредну друштвену и природну средину и своје место у њој. Кроз задатке и налоге деца се стављају у активну позицију да представе и провере своја претходна искуства и знања која поседују, али их води и у открића непознатих и деци нових односа, релација и појава.
Ова дидактичка средства су један од изора и допуна васпитно-оразовних садржаја у васпитно-образовном процесу, где начин употребе предложених садржаја у великој мери зависи од васпитача и прилагођавања узрасној групи деце.
Препоручени задаци се користе за индивидуални рад са децом, а могу бити и повод за размену и заједничко решавање проблема у групном раду. Они подстичу и мотивишу децу и васпитача у тражењу нових садржаја и облика рада.

ПРИЧАМ И ПИШЕМ

ПРИЧАМ И ПИШЕМ

ПРИЧАМ И ПИШЕМ
Развој графомоторике, говора, изражавања и стварања
Цена 400,00 динара Акцијска цена 300,00динара

Детаљније | Поруџбеница

БРОЈИМ И БОЈИМ

БРОЈИМ И БОЈИМ

БРОЈИМ И БОЈИМ
Логичко-математичке активности
Цена 400,00 динара Акцијска цена 300,00динара

Детаљније | Поруџбеница

СВЕТ ОКО НАС

СВЕТ ОКО НАС

СВЕТ ОКО НАС
Когнитивни разој
Цена 400,00 динара Акцијска цена 300,00динара

Детаљније | Поруџбеница

ЈА И ДРУГИ

ЈА И ДРУГИ

ЈА И ДРУГИ
Социо-емоционални развој
Цена 400,00 динара Акцијска цена 300,00динара

Детаљније | Поруџбеница