Дечји часописи за предшколце

Издавачка кућа „Нова школа“ припремила је дидактичка средства намењена деци предшколског узраста. Својим издањима настојимо да задовољимо потребе васпитача и стручних сарадника за квалитетнијим дидактичким средствима, а деци време проведено у вртићу учинимо интересантнијим и забавнијим.

Милица Бубица

Милица Бубица

МИЛИЦА БУБИЦА је намењена деци предшколског узраста од 3 до 5 година. Часопис је конципиран тако да својим разноврсним садржајем задовољава потребе деце и покрива широк спектар њиховог интересовања.

Детаљније | Поруџбеница

Шики Мики Школице

Шики Мики Школице

Дечји часопис који, уз остале облике образовно-васпитног рада, уводи дeцу у игру и активности откривалачког , логичког и практичног рада.

Детаљније | Поруџбеница