3. разред

Сваки уџбеник и наставно средство НОВЕ ШКОЛЕ у себи крије и метод учења, начин преношења знања и искустава и оспособљавања за самоучење и самопроцењивање. Путем таквих савремених метода учења процес усвајања знања природан и лак пут и начин долажења до система знања, формирања појмова, навика, способности и вештина.

Сва издања НОВЕ ШКОЛЕ лако употребљива, функционално се користе у учењу, модерно су дизајнирана и технички квалитетно урађена. Својим садржајем и начином презентовања омогућавају корелацију садржаја различитих предмета и интегрални приступ у настави.

МОЈА ЛЕКТИРА 3

МОЈА ЛЕКТИРА 3

МОЈА ЛЕКТИРА 3
свеска за лектиру
120,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 3 – само за учитеље
200,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

МАТЕМАТИКА ПЛУС 3

МАТЕМАТИКА ПЛУС 3

МАТЕМАТИКА ПЛУС 3
УЏБЕНИК
790,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

МАТЕМАТИКА 3 – Радна свеска

МАТЕМАТИКА 3 – Радна свеска

МАТЕМАТИКА 3
Радна свеска
690,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 3 – само за учитеље
200,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ПРИРОДА И ДРУШТВО – МОЈ ЗАВИЧАЈ 3

ПРИРОДА И ДРУШТВО – МОЈ ЗАВИЧАЈ 3

ПРИРОДА И ДРУШТВО – МОЈ ЗАВИЧАЈ 3
УЏБЕНИК
790,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ПРИРОДА И ДРУШТВО – РАДНИ ЛИСТОВИ 3

ПРИРОДА И ДРУШТВО – РАДНИ ЛИСТОВИ 3

ПРИРОДА И ДРУШТВО – РАДНИ ЛИСТОВИ 3
РАДНИ ЛИСТОВИ
510,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – природа и друштво 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – природа и друштво 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – природа и друштво 3 – само за учитеље
200,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ПЕВАМ, СВИРАМ, СЛУШАМ 3

ПЕВАМ, СВИРАМ, СЛУШАМ 3

ПЕВАМ, СВИРАМ, СЛУШАМ 3
уџбеник + ЦД
860,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

СТВАРАМ СВЕТ ЛИНИЈА, БОЈА И ОБЛИКА 3

СТВАРАМ СВЕТ ЛИНИЈА, БОЈА И ОБЛИКА 3

СТВАРАМ СВЕТ ЛИНИЈА, БОЈА И ОБЛИКА 3
практикум – дидактички материјал за ликовну културу
500,00 динара

Детаљније | Поруџбеница