3. разред

Сваки уџбеник и наставно средство НОВЕ ШКОЛЕ у себи крије и метод учења, начин преношења знања и искустава и оспособљавања за самоучење и самопроцењивање. Путем таквих савремених метода учења процес усвајања знања природан и лак пут и начин долажења до система знања, формирања појмова, навика, способности и вештина.

Сва издања НОВЕ ШКОЛЕ лако употребљива, функционално се користе у учењу, модерно су дизајнирана и технички квалитетно урађена. Својим садржајем и начином презентовања омогућавају корелацију садржаја различитих предмета и интегрални приступ у настави.

МОЈА ЛЕКТИРА 3

МОЈА ЛЕКТИРА 3

МОЈА ЛЕКТИРА 3
свеска за лектиру
120,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 3

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 3

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (СТАРО ИЗДАЊЕ)
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – српски језик 3 – само за учитеље
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – математика 3 – само за учитеље
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – природа и друштво 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – природа и друштво 3

ВЕЖБЕ ЗНАЊА – природа и друштво 3 – само за учитеље
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

РАДОСТИ ДРУЖЕЊА

РАДОСТИ ДРУЖЕЊА

РАДОСТИ ДРУЖЕЊА
читанка са основним појмовима из књижевности,
граматике и правописа
760,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

КЛАВИР КЊИГА

КЛАВИР КЊИГА

КЛАВИР КЊИГА – мултимедијално наставно средство које се користи у наставном предмету Музичка култура.
1.800 динара

Детаљније | Поруџбеница