Акције

Најновије понуде и актуелна акцијска продаја артикала Нове школе.

ОПРЕМИТЕ УЧИОНИЦУ

ОПРЕМИТЕ УЧИОНИЦУ

ОПРЕМИТЕ УЧИОНИЦУ

Детаљније | Поруџбеница

ЗА ЧИСТУ ПЕТИЦУ

ЗА ЧИСТУ ПЕТИЦУ

Књиге из библиотеке “За чисту петицу” су леп поклон-награда за ученике који имају одличан успех и примерно владање, који су постигли изванредне резултате у школским и ваншколским активностима.

Детаљније | Поруџбеница

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 4

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 4

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (СТАРО ИЗДАЊЕ)
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 3

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 3

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (СТАРО ИЗДАЊЕ)
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 2

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 2

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (СТАРО ИЗДАЊЕ)
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 1

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 1

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (СТАРО ИЗДАЊЕ)
400,00 динара

Детаљније | Поруџбеница