Разредна сликовница – МАТЕМАТИКА I ПЛУС

Дидактичко наставно средство које служи за реализацију наставних садржаја из математике. Његово коришћење у настави омогућава пуну активност ученика: од способности посматрања и опажања, до развијања логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења. Разредна сликовница „Математика I плус“ треба да буде саставни део сваке школске учионице. Својим концептом подстиче активност ученика што, у великој мери учитељима олакшава реализацију наставног плана и програма. Завидне резултате су постизали и васпитачи са децом предшколског узраста, који су користили ово наставно средство, припремајући их за изазове које носи основна школа.
Цена 5.000,00 динара Акцијска цена 2.000,00динара

Poruci