Разредна сликовница – СВЕТ ОКО НАС

Дидактичко наставно средство намењено деци млађег школског узраста. Његово коришћење у настави омогућава пуну активност ученика. Креатори, аутори и издавач су при изради наставног средства, поред садржаја, посебну пажњу посветили његовој естетској и функционалној страни. Разредна сликовница „Свет око нас“ треба да буде саставни део сваке школске учионице. Својим концептом подстиче активност ученика што, у великој мери учитељима олакшава реализацију наставног плана и програма. Завидне резултате су постизали и васпитачи са децом предшколског узраста, који су користили ово наставно средство, припремајући их за изазове које носи основна школа.
Цена 5.000,00 динара Акцијска цена 2.000,00динара

Poruci