ЧЕТВОРОДЕЛНИ СЕТ

НОВА ШКОЛА > Наставна средства > ЧЕТВОРОДЕЛНИ СЕТ

Издавачка кућа Нова школа представља наставно средство ЧЕТВОРОДЕЛНИ СЕТ, које би требало да постане саставни део сваке школске учионице. Својим концептом ЧЕТВОРОДЕЛНИ СЕТ подстиче активност ученика што, у великој мери учитељима олакшава реализацију наставног плана и програма из предмета Свет око нас, Српски језик и Математика. Завидне резултате су постизали и васпитачи са децом предшколског узраста, који су користили ово наставно средство, припремајући их за изазове које носи основна школа.
ЧЕТВОРОДЕЛНИ СЕТ садржи четири целине, наставна средства:

СВЕТ ОКО НАС служи за реализацију наставних садржаја из истоименог наставног предмета. Његово коришћење у настави омогућава пуну активност ученика. Креатори, аутори и издавач су при изради наставног средства, поред садржаја, посебну пажњу посветили његовој естетској и функционалној страни.

Цена: 5 000,00 динара

ПРИЧАЈ МИ ПРИЧУ користи се за писане и говорне вежбе из матерњег језика. Помаже развоју способности ученика да помоћу вербалних средстава преобликују и пренесу визуелни садржај, да изражавају мисли, идеје, осећања, да користе сопствено знање и искуство како би разумели садржај слика. Подстиче децу на богаћење речника, а садржај слика промовише топле и складне социјалне односе.

Цена: 5 000,00 динара

МАТЕМАТИКА I ПЛУС служи за реализацију наставних садржаја из математике. Његово коришћење у настави омогућава пуну активност ученика: од способности посматрања и опажања, до развијања логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења.

Цена: 5 000,00 динара

МОЈ СВЕТ дидактичко средство намењено деци млађег школског узраста. Кроз различите животне ситуације, сликама причамо причу о вредностима различитог, толеранцији и разумевању. Тематске приче: кривица и опроштај, деца са хендикепом, зид предрасуда, полни стереотипи, одело не чини човека…

Цена: 5 000,00 динара

Уколико одлучите да купите сва четири наставна средства у комплету,
можете их добити по сниженој цени од 16.000,00 динара за цео комплет.

Издавачка кућа Нова школа се обавезује да ће све наручене ЧЕТВОРОДЕЛНЕ СЕТОВЕ испоручити на жељену
адресу купца у року од 7 дана од поруџбине или по договору са купцем.
Четвороделни сет можете поручити телефоном 011/2631-652, 3284-989, путем поруџбенице на сајту или код промотера Нове школе на вашем терену.
Плаћање се може вршити у више рата по договору. У све цене је урачунат ПДВ.

Poruci