Разредна сликовница – ПРИЧАЈ МИ ПРИЧУ

Дидактичко наставно средство које се користи се за писане и говорне вежбе из матерњег језика. Помаже развоју способности ученика да помоћу вербалних средстава преобликују и пренесу визуелни садржај, да изражавају мисли, идеје, осећања, да користе сопствено знање и искуство како би разумели садржај слика. Подстиче децу на богаћење речника, а садржај слика промовише топле и складне социјалне односе. Разредна сликовница „Причај ми причу“ треба да буде саставни део сваке школске учионице. Својим концептом подстиче активност ученика што, у великој мери учитељима олакшава реализацију наставног плана и програма. Завидне резултате су постизали и васпитачи са децом предшколског узраста, који су користили ово наставно средство, припремајући их за изазове које носи основна школа.
Цена 5.000,00 динара Акцијска цена 2.000,00динара

Poruci